ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับคณะโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ขอแสดงความยินดีกับนายนครินทร์ ผึ้งศรี นายประวิทย์ ยังภาย และนายสุวิชัย แสนเขื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งปะดิษฐ์ระดับ ม.ปลาย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่งานแข่งขันทักษะวิชาการ Open House ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร คุณครูที่ปรึกษา ครูสม  เชื้อโพนจาน
                                                                                              ครูสุชาติ  วรรณศิริ
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2561,15:15   อ่าน 315 ครั้ง