ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
เน่องในวันที่ๅ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นวันที่โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาก่อตั้งมาเป็นเวลา ๓๙ ปี จึงจัดงานทำบุญขึ้นเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะครุและนักเรียน
 ภาพกิจกรรม ในวันงาน
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,16:09   อ่าน 258 ครั้ง