ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯนครพน
การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯนครพนม 1.น.ส.ภรรณภา อนุญาหงษ์ 6/1 2.น.ส.สุดารัตน์ ต้อนโสกรี 6/1 3.น.ส.ลัดดาวัลย์ แพงดงแก 6/1 4.น.ส.นพศิลป์ ชินบูรณ์ 6/1 5. น.ส.อริษา แก้วเกิดเคน 6/1 6.น.ส.ประภัสรา อ่อนทุม 4/2 7.นายชาญเดช จงใจกลาง 4/2 8.น.ส.จินเจษ กิติผง 4/3 9.น.ส.นันทนา สิงห์ไกร 4/3 10.ด.ญ.ณัฐฑริกา ย้อยเงิน 1/1
รอระกาศผล

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2561,15:45   อ่าน 250 ครั้ง