ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายยอดชาย พ่อหลอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในเว็บไซต์ของโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/08/2013
ปรับปรุง 18/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 149611
Page Views 197832
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ท่าจำปา ท่าอุเทน 042530648
2 โรงเรียนอุเทนพัฒนา โนนตาล ท่าอุเทน 0-4258-1261,0-4258-1394
3 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 042053059
4 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา นาถ่อน ธาตุพนม 0-42575231,042575465
5 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา บ้านแก้ง นาแก 042-571254
6 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา พระซอง นาแก 0-4258-3113
7 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล หนองบ่อ นาแก 042-061457
8 โรงเรียนปลาปากวิทยา ปลาปาก ปลาปาก 042589089
9 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา โคกสูง ปลาปาก 042537847
10 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ นาคำ ศรีสงคราม 0-4253-0726
11 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม บ้านข่า ศรีสงคราม 042-055310
12 โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม ศรีสงคราม 042-599238
13 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม บ้านผึ้ง เมืองนครพนม 0934849475
14 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ในเมือง เมืองนครพนม
15 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นาขาม เรณูนคร 0910646717
16 โรงเรียนค้อวิทยาคม บ้านค้อ โพนสวรรค์ 0-4253-0695
17 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 0-4259-5072