สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นรูปพระธาตุพนมทอรัศมีฐานพระธาตุพนมประดับคติธรรมในกรอบแพรพริ้วว่า

" นตถิ ปญญา สมาอาภา "