กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกชพร เส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางเพ็ชรกี โยลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
อีเมล์ : petchkee@hotmail.com

นางณัฐปภัสร์ สินจตุรพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางนริสา รูปคม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสุชาติ วรรณศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพิพัฒน์. ศรีบรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0935286644
อีเมล์ : pupat.s1987@gmail.com

นายอภิชาติ. พรมสอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 0980218066
อีเมล์ : Krupuen2488@gmail.com

นายภานุวัฒน์ ยศไชยวิบูลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวเปมิกา คำผอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายวิระพงษ์ คันธะมาลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายสม เชื้อโพนจาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
อีเมล์ : Kroosom26@gmail.com

นายธีระยุทธ วณิชศิโรรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวนริศรา แน่นอุดร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายอภิสิทธิ์ ศรีพนมพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวศศิธร สมปิตะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3