ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลแห่งความภาคภูมิของชาว พ.ส.โล่รางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทสถานศึกษามัธยมขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม และเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับทอง
วันที่ ๑๐ กัยยายน ๒๕๖๓
    นายยอดชาย  พ่อหลอน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  เข้ารับโล่รางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทสถานศึกษามัธยมขนาดกลาง  ระดับยอดเยี่ยม  และเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทสถานศึกษามัธยมขนาดกลาง ระดับทอง  โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,11:25   อ่าน 49 ครั้ง