ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 18 กันยายน 2563 นายยอดชาย พ่อหลอน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

ภาพเพิ่มเติม  https://drive.google.com/drive/folders/1-yv-R6M3X2hWbgdaJvnTMPpbjctC9Pet
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2563,13:31   อ่าน 48 ครั้ง