ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2563 -30 กันยายน 2563)
วันที่ 22 กันยายน 2563
 นายศักดิ์ดา สมยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ต้อนรับ นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหารประธาน และคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประกอบการพิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2563 -30 กันยายน 2563)

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1bOcjJw5_oALTc5jPedxrtPu5mi2OsPJi?usp=sharing
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,03:42   อ่าน 447 ครั้ง