ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2563
วันที่ 21 กัยายน 256
    ครูประภัสสรณ์ นครเขตและคุณครูภานุวัฒน์  ยศไชยวิบูลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2563 สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 เงินรางวัล 2000 บาท  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1MXtSz6KE_uzYu55aYbSuRM0pOEW36pTe?usp=sharing
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,10:29   อ่าน 40 ครั้ง