ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการ นายยอดชาย พ่อหลอน และคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้   ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ต่อนั้นร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา บริเวณโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2563,22:39   อ่าน 25 ครั้ง