ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
          โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนในการดูแลนักเรียนร่วมกัน

โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,11:13   อ่าน 321 ครั้ง