ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
วันศุกร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
 
      โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ นำโดยนายกนก ยนต์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายยอดชาย พ่อหลอน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมhttps://drive.google.com/drive/folders/1eZ3nJcD05MIIebhFl1vR3IeHTnXSUIyM?usp=sharing
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2564,11:08   อ่าน 205 ครั้ง