ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “แนวทางการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐”
วันเสาร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 
      โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา  นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายยอดชาย  พ่อหลอน 
รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “แนวทางการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐” โดยมีท่านวิทยากร ดร.เชี่ยวชาญ ภาระวงค์ เป็นผู้บรรยายการอบรม
 
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
โหลดรูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1E8xREDQmRkSB1VLQKuoTXdf6Fz9R--Je?usp=sharing
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2564,16:14   อ่าน 190 ครั้ง