ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง และให้ขวัญกำลังแก่คุณครูที่ป่วยจากโรคโควิด-2019 เพื่อเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางศึกษาทุกท่าน ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,15:01   อ่าน 23 ครั้ง