ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ได้มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนพิเศษในช่วงเย็น
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ได้มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนพิเศษในช่วงเย็น วันจันทร์ - วันศุกร์ จึงเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจมาสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ห้องวิชาการ
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 80 ครั้ง