ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ได้มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนพิเศษในช่วงเย็น
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 63
คณะครูและนักเรียนร่วมกันกล่าวคำปฎิญญา โรงเรียนสุจริต เพื่อแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การทดลองเปิดเรียน on-site เริ่มวันพฤหัสบดีวันที่ 13สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย โรงเรียนโพนสวรรค
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 62
บทคัดย่อรายงานผลการใช้นวัตกรรม
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา โรงเรียนโพนสว
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 62
การซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักพัฒนา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 62
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ ส าหร
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล./๕๗-ก โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 61
ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 61
โรงเรียนปลอดบุหรี่
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 61