ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ (อ่าน 12) 11 มิ.ย. 62
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายยอดชาย พ่อหลอน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง (อ่าน 40) 30 พ.ค. 62
บทคัดย่อรายงานผลการใช้นวัตกรรม (อ่าน 60) 06 พ.ค. 62
ชุดกิจกรรมที่ 1 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางDNA นางณัฐปภัสร์ สินจตุรพัฒน์ (อ่าน 61) 25 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา โรงเรียนโพนสว (อ่าน 77) 06 เม.ย. 62
การซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา (อ่าน 17) 02 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักพัฒนา (อ่าน 111) 18 มี.ค. 62
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ ส าหร (อ่าน 126) 17 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล./๕๗-ก โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา (อ่าน 174) 22 ธ.ค. 61
ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑ (อ่าน 20) 27 พ.ย. 61
โรงเรียนปลอดบุหรี่ (อ่าน 416) 20 ก.พ. 61